שותפות עסקית

 

סוגי שיתוף פעולה

שותפות היא צורה רשמית לארגון הפעילות העסקית של מספר ישויות משפטיות או אנשים. משמעותו של הסכם כזה מחייבת רמת אמון השוררת בין השותפים ותרומה של כל אחד מהמשתתפים בצורת השקעות, ידע מקצועי, נכסים, קשרים וכדומה. משימת איתור השותף העסקי בגרמניה רחוקה מלהיות קלה. חברת מור-שובל לייעוץ תסייע לתת לבעיה פתרון מהיר ויעיל.
קיימים שני סוגי שותפות השונים זה מזה בצורה משמעותית בתנאים העסקיים ובשיטות הפעילות המשותפת.
  • משמעותה של שותפות מהדרגה הראשונה היא פעילות משותפת המובילה להשגת רווחים. ההסכם קובע בבירור את חובותיהם של השותפים, את כמות ההשקעה, את הסדרי חלוקת ההכנסות ותנאים אחרים. במקרה כזה, כל אחד מהשותפים לעסק תורם לעסק.
לא רק גובה ההשקעה הכספית קובע אלא גם הקשרים, מאגר הנתונים, הלקוחות ועוד...כל מה שיכול לתרום להצלחה.
  • ככלל, שותפות מדרגה השנייה מבוצעת בין הישויות המשפטיות משום שהיא מקיימת הסכם שבו החברה פותרת את המשימות האסטרטגיות העומדות בפניה באמצעות הפעלת המשאבים של חברה חזקה יותר.
לעיתים קרובות, שיתוף הפעולה והשותפות בין המשקיע הזר והיזם בתוך גרמניה מבוצעים באמצעות השותפות מהסוג הראשון.

צורותיו של הסכם השותפות

בעת פיתוח פרויקט עסקי שוקלת חברת מור-שובל לייעוץ את כל האפשרויות הקיימות עבור הסכם כדי לאתר את הפתרון הטוב ביותר עבור כל לקוח. החברה מעוניינת לבצע פיתוח עסקי מוצלח של השותפים להשקעה ומציעה את הפרויקטים הרווחיים ביותר.
  • שותפות מלאה - בכפוף להסכם כזה מבוצע ניהול מלא משותף של כל פעילויות החברה.
  • שותפות מוגבלת - משמעות ההסכם היא אחריות חלקית; שותפות כזו מיושמת לעתים קרובות בעת רכישת נכסי הנדל"ן.
  • שותף סחר בגרמניה - משמעות הדבר הוא שיתוף פעולה מסחרי המיועד להשגת רווחים.
  • ללא כוונת רווח - מתקיים כדי להגשים מטרות חברתיות או מחקריות.
בראש ובראשונה, כל הסכם מחייב אמינות של השותף המיועד. הערכת היכולת האמיתית של החברה, המוניטין העסקי שלה והמשמעות והיעילות של ההצעות שהיא מציעה קשה למדי אם לא קיימים כבר קשרים עסקיים ואפשרויות קיימות. חברת מור-שובל לייעוץ מתחייבת לאתר ולהעריך את ביצועיו של שותף פוטנציאלי ואף לנהל משא ומתן ראשוני.
כך מוסדר ומיוסם הידע הרב וההכירות עם השוק המקומי. החברה נמנעת משיתוף בפרויקט של חברות אשר לא הצליחו להוכיח את אמינותן.