ניהול מזומנים

 

שוק ההשקעות בגרמניה

ניהול מזומנים בתחומי מדינה זרה מחייב רמת מיומנות גבוה, הכרת המציאות המקומית, כלים אנליטיים מקצועיים וניסיון עבודה בשוק ההשקעות. חברת מור-שובל לייעוץ מצוידת בכל המאפיינים המצוינים לעיל.
דירוג הנכסים בשנת 2018 הוא כדלקמן:
  1. נדל"ן - דירות, בנייני מגורים, מלונות, בתי משרדים או מחסנים. נדל"ן למגורים מהווה השקעה רווחית במיוחד עם עליית ערך מתמדת;
  2. שוק ניירות ערך - גרמניה היא מהמובילות בתחום יצוא מוצרים מוגמרים. מניות של חברות לייצור רכב, מכונות או טקסטיל מבטיחות הכנסה יציבה;
  3. יזמות - יצירת מפעל תעשייתי חדש או השקעה בו מספקת תזרים הכנסות גבוהה, אף כי הוא נחשב לפרויקט השקעות מסוכן יותר. קרנות להשקעה ישקיעו ברצון את כספי לקוחותיהן במפעלים: יציבותה הכלכלית של גרמניה מאפשרת מזעור סיכונים.

ניהול נכסים

רכישת נכס למגורים או למסחר מניחה מראש שיתקיימו רווחים. פיתוחו של נכס כזה במטרה להגביר את רווחיותו של הפרויקט מחייבת ניהול משאבים שוטפים בצורה מדויקת. חברת מור-שובל לייעוץ נושאת באחריות לניהול של מעל 300 נכסים למגורים בגרמניה; עובדה זו מאששת את הניסיון והיכולות הרבים שלה.
לא כל המשקיעים הזרים יכולים לנהל עסקים במדינה זרה. חברת מור-שובל לייעוץ מספקת שירות של ניהול בנאמנות המבטיח את צמיחת ההכנסה.
הסכם הנאמנות עם החברה כולל את הסעיפים הבאים:
  • רשימה מדויקת של נכסים ואמצעים המועברים בנאמנות;
  • תקופת ההסכם, צורתו ואופן החזר ההשקעה;
  • תחומי השקעות ההון מוסכמים עם הלקוח;
  • תיאור כל הסיכונים האפשריים בניהול סיכונים כולל; 
  • הגדרה מפורשת של רמת האחריות של חברת הניהול;
  • הרווח הצפוי עבור המשקיע - אין חובה לכלול פרט זה, אך ניתן לכלול אותו אם המשקיע רוצה בכך;
  • סכום העלות של שירותי חברת הניהול ותנאי התשלום.
הערכת ניהול הנכסים מבוצעת במהלך התקופה שמוסכמת עם הלקוח. ההערכה כוללת לא רק את הרווחים שמקבל המשקיע אלא גם תכנית עסקית לפיתוח הנכס ותחזוקתו במצב המתאים, אם המדובר בנדל"ן.