ניתוח הנכס

 
שוק הנדל"ן הגרמני נרחב ורבגוני; זהו יתרון גדול של שוק זה. למעשה, יתרון זה גורם לכך שבחירת הפתרון הטוב ביותר מבין מגוון הצעות אטרקטיביות מסובך במקצת. חברת PricewaterhouseCoopers, רשת בינלאומית לאספקת שירותים פיננסיים, הודיעה לאחרונה כי שוק הנדל"ן בברלין הוא השוק המוצלח ביותר להשקעת כספיך בשנת 2018. הערכת שוק הנדל"ן בגרמניה כפי שמציעה חברת מור-שובל לייעוץ תסייע באיתור הנכס המוצלח והמתאים ביותר.

ניתוח ראשוני

ניתוח מהיר של נכסי נדל"ן למגורים או למסחר נחוץ בשלב הראשון כאשר המשקיע רק מתחיל לשקול הצעות שונות ומעוניין להעריך נכס מסוים.
תפקידו של הניתוח הראשוני מוגבל, משום שהוא כולל רק מעט מידע ומבוסס על לא יותר משתי שיטות. ככלל, ניתוח זה מהווה השוואה עם פרמטרים של נכסים דומים בשוק וחישוב ערך על בסיס היוון.
ואולם, אפילו הערכת נדל"ן זו מאפשרת את שקילת הפרספקטיבה ההשקעתית, משום שהיא מספקת נתונים על ערך השוק המשוער ועל שיעור ההחזר הצפוי.

אקספרטיזה קצרה (Mini-expertise)

אפשרות זו כוללת לא רק את קביעת ערך השוק, אלא גם את עלויות הרכישה ואת עלויות התפעול והשיפוץ האפשריות. שיטה זו בוחנת נדל"ן כנכס הנתון לניתוח כלכלי. אם זאת, היא לא כוללת מומחיות טכנית בתחום הבנייה. אקספרטיזה קצרה נוחה כאשר מבוצעת בחירה בין מספר אפשרויות מתאימות מתוך כוונה לבחור בטובה מביניהן.

אקספרטיזה כוללת

תהליך זה כולל מספר שלבים שחלקם ניתנים לביצוע גם במקרה שהלקוח המזמין אינו נוכח. שיטה זו מפיקה את המידע המפורט ביותר על מצבו של הנכס.
בשלב הראשון של ניתוח הנכס מבוצע ניתוח גס של ערך השוק והשוואה עם נכסים דומים. בנוסף לכך יחושב הערך התפעולי ועלויות אפשריות נוספות.
מבוצעות בדיקות חיצוניות ופנימיות בנכס עצמו. ניתן לערוך את הבדיקה בנוכחות הלקוח המזמין. במקרה הצורך נשכרים מומחים, אדריכלים ומהנדסים.
ניתן לבצע את הבדיקה גם בהיעדר הלקוח במידה ולא מתאפשר לו ללוות את התהליך. במקרה כזה הפרוצדורה כוללת תמונות והכנת פרוטוקול.
חברת מור-שובל לייעוץ מבצעת ניתוח ובקרה של כל התיעוד הנחוץ ובודקת אם קיימים שעבודים שונים, כדוגמת הלוואת משכנתא או שיעבוד משפטי.
ערכו של הנכס נקבע בסיכום האקספרטיזה. תוצאה של סקירה כוללת מאפשרת הפחתה של מחירו של בניין רצוי במידת הצורך. בנוסף לכך מציעה חברת מור-שובל לייעוץ תמיכה, ליווי כולל ומעקב מלא בעת עסקת המכירה והקנייה ומבטיחה בכך שההסכם יהיה בטוח ומוצלח עבור הלקוח.