מסי נדל"ן בגרמניה

 

היבטי מס בגרמניה

מיסי נדל"ן בגרמניה מיוסמים בצורה יוצאת דופן. הסיבה לכך היא שלא בניין המגורים, דירה או משרד ממוסה אלא חלקת האדמה שעליה עומד בניין זה.
מאפיין זה משפיע על מיסוי נכסים הן בעת המכירה והן בעת הרכישה.
  • אם הבניין כולו מוצע למכירה, כמו בית פרטי או קוטג' על הקרקע, כל התנאים ברורים בדרך כלל משום שרק בניין אחד נמצא על החלקה, אשר עוברת כולה מבעלות אחת לשנייה.
  • במקרה של בית דירות משותף מועברת הבעלות על חלק יחסי מהאדמה בהתאם לגודל הדירה. החלק היחסי מחושב באחוזים.
מיסי מקרקעין עבור שנת 2018 יועברו לאחר גבייתם לתקציב המקומי. משום כך, הרשויות העירוניות נאמנות מאוד למפתחים. מצב זה מסביר גם את ההבדל המשמעותי בין שיעורי המס.
בעת רכישה או מכירה יש נושא חשוב מאוד: המס נגבה, על פי החוק הגרמני, מהבעלים לפי זהותם במרשם בתחילת השנה. אם הנכס נמכר במהלך השנה, ניתן למצוא הסדר שבו יפצה הרוכש את המוכר בסכום זה. את המס השנתי הזה, בגובה של כ-0.0035% מערך הנכס, יש לשלם לרשות המקומית.
אך לא בכך מסתכם העניין; חברת מור-שובל לייעוץ מתחייבת להבהיר את כל הנושאים הקשורים לרכישה ומכירה של נדל"ן.

מיסי רכישה ומכירה

יש לשלם מס רכישה תוך חודש אחד מקבלת דרישת תשלום מטעם משרד השומה. אי תשלום מונע ממרשם המקרקעין לעדכן את פרטי הבעלים החדשים, ומשמעותו גם שהבעלים אינם יכולים לקבל לרשותו את הנכס.
  • עלות הנכס היא נקודת ההתחלה עבור הערכת המס. זהות המשלם מצוינת בהסכם. זהו בדרך כלל הרוכש, אבל עשויות להיות חריגות מכלל זה.
  • שיעור המס משתנה בהתאם לקרקעות פדרליות שונות ונע בין 3.5% ל-6.5%. שיעור זה נקבע בהתאם לרמת הפיתוח של האזור. אין למיסים החדשים בגרמניה כל השפעה על כך.
חברת מור-שובל לייעוץ מסבה את תשומת הלב של לקוחותיה לעובדה ששני הצדדים לעסקה אחראים לתשלום. האדם ששמו מצוין בהסכם מקבל את הדרישה בראשונה. ואולם, אם דרישת התשלום לא נענית, רשות המס שולחת את הדרישה לצד השני.
  • מס מכירות נדל"ן חייב בתשלום אם הנכס נשמר בבעלות הרוכש במשך פחות מ-10 שנים. שיעור המס מחושב כהפרש בין הערך בתאריך הקנייה והמכירה, ומגיע עד ל 45%.