נכסים לדוגמא
 

ניהול בנאמנות

ברוב המקרים נרכשים נכסי נדל"ן לשימוש מסחרי כדי להבטיח הכנסה קבועה. ואולם, אי אפשר לנהל את הנכס מבלי לחיות בגרמניה באורח קבע. ניהול נכס בנאמנות, שירות המוצע על ידי חברת מור-שובל לייעוץ, מאפשר ניהול יעיל של הנכס גם ממרחק של אלפי קילומטרים.
הדבר כרוך בהאצלת סמכויות ניהול; כלומר, העברה חלקית של זכויות הבעלים לביצוע פעולות מסוימות לידי אדם אחר. הסכם כזה מאפשר לבעלים ליהנות מהכנסה צפויה מבלי להיות מעורבים במשרה מלאה בתהליך הניהול.
חברת מור-שובל לייעוץ עוסקת בפעילויות ניהול נכסים מכל הסוגים:
  • משפטי - משא ומתן מול רשויות ממשלתיות, טיפול בכל הנושאים המשפטיים והמנהליים לגבי הנכס המוחזק בנאמנות;
  • כלכלי - ניהול יחסי שכירות, איזון עלויות והכנסות מתוך כוונה להגיע לתקציב המושלם;
  • טכני - מתן שירותים נחוצים, הסדרת תיקונים ושיפוץ במקרה הצורך, תחזוקת הנכס.

שירותים המוצעים על-ידי חברת מור-שובל לייעוץ

העברת נכסי נדל"ן לניהול בנאמנות כרוכה בהעברת הטיפול בתפקידים הבאים:
  • בחירת דייר - חברת מור-שובל לייעוץ מתחייבת להשכיר רק לדיירים שהוכיחו את עצמם כבטוחים ונאמנים, ובדיוק לפי הגדרות הבעלים. כל העדפות הלקוח מכובדות, למשל: אם מותר להחזיק חיות, מספר הדיירים המותר וכן הלאה;
  • הכנת הסכמים - מומחי החברה מכינים הסכמי שכירות הכוללים את כל התנאים שציינו הבעלים ואת כל התנאים המוכתבים על ידי החקיקה המקומית;
  • עובדי חברת מור-שובל לייעוץ מפקחים על קבלת דמי השכירות במועדם. על פי כתב הנאמנות עבור נכס הממוקם בברלין כמו בכל עיר אחרת, כספים מועברים לחשבון בנק שציינו הבעלים;
  • החברה מפקחת על תשלום חשבונות במועדם. חברת מור-שובל לייעוץ תומכת במוניטין של הלקוח כבעלים אחראים ואמינים;
  • ניהול נכסי נדל"ן בברלין, מינכן ופרנקפורט כרוך בביטוח הנכס. ניתן להפחית את עלות הביטוח מדמי השכירות או לכלול אותם בתשלומים על השימוש בנכס.